#365/60

20110512-023946.jpg

Amadeu,

in een droom heeft de koningin me opgeroepen de Nederlandsche taal een doorstart te geven. vanwege de hedendaagse verloedering en betutteling en verschraling ervan. ik kan hier natuurlijk alleen maar aan gehoorzamen zoals het het trouwe volk betaamt. ik heb erover nagedacht en de eerste koninklijke stap die ik voor haar ga zetten heeft te maken met het alfabet. vandaar dat ik in de komende 26 brieven elk een letter van het alfabet zal benadrukken. het is belangrijk om dat scherp te houden.

vAndAAg As mAkkAlAAk (dAt wAs AvAn Am jA tA hArAnnArAn AAn dA tAAd dAt Ak dA tAAl vAn dA A sprAk AAn AAntAl brAAvAn tArAg – wAAt jA dAt nAg?):

AmAdeu – AAntrekkelijkste mAn vAn de wereld. hoe gAAt het nu echt met je? ik dAcht lAAtst dAt ik je gemist hAd. mAAr toen ik beter keek zAg ik dAt mijn AiFoon me wees op Amivedi die informeerden wanneer ik KAmeleon wederom op kwAm hAlen. mAAr die nAmen lijken so op elkAAr dat ik er elke keer weer vAn schrik. mAAr het is een blijde schrik en ik heb soveel mogelijk mensen en bedrijven verzAmeld die iets met jou te mAken hebben. soAls ze me bellen denk ik Altijd meteen AAn jou.

net soAls je bij het AlfAbet meteen AAn de A denkt. de A is een driehoekig gevormde pyrAmide, Afkomstig uit het lAnd vAn de pArAnymfen. hij biedt een ruime onderwoning en een knusse zolder, doet tevens dienst als glijbAAn en AAn de Andere kAnt als oefenblok om ergens heen te strompelen (de stroeve kAnt). omgekeerd is de A de V en dAArbij is de middenmoot vergeten, dAt is om de functie vAn de V te benAdrukken. en desAlniettemin weliswAAr is het c-ker niet AAn te rAden de A te keren naar wAnt dAn is het helAAs van de weeromstuit geen letter meer te noemen. meer een leesteken. ik bedoel mAAr een leesteken. sodrA je de ruimte geeft weren ze de A wAAr mogelijk. mAAr dAt dus terzijde. terug nAAr jou, ook jij voert met jouw nAAm ook de lijst vAn het AlfAbet – en so ook de A AAn. de koningin zou kunnen overwegen je hiervoor te ridderen en – of – ten minste tot Adel AAn te stellen.

wat ook so fijn is AAn jou; ik vond lAAtst weer bloemen vAn jou AAn mij. ze wAren per Abuis bezorgd bij een monument. mAAr toen ik ze zAg heb ik ze AsAp (dAt is buitenlAnds voor so spoedig mogelijk) mee nAAr huis genomen. de mensen begrepen het niet helemAAl en keken me boos AAn. mAAr ik hAd ook heus genoeg lAten liggen nog voor de Anderen. dAt hAd ik ook niet kunnen doen. mAAr ik ontvAng gAArne een volgende keer een opgewekter bloemstuk – een AArdiger. ben je gister nog bij je mA AAngeweest?

LucretiA.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder 365

2 Reacties op “#365/60

  1. willem klArenbeek

    wAs AmAdeu ook op de dAm?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s